آواتار مامان محمدحسام مامان محمدحسام محمدحسام ۲ سالگی
سلام عزیزم اصلا نگران نباش منم خیلی استرس داشتم ولی خداروشکر پسرم خیلی اذیت نشد قبل از اینکه ببریش به استامینوفن بده بعدش بهداشت گفت به این سن دیگه باید ایپوبروفن بدین هر چهار
ساعت ۳تا ۴سی سی بعد به پیشنهاد یکی از خانما جایواکسنش استامینوفن مالیدم تب داشت ولی نه خیلی شبم کمی بیقراری کرد ولی درطول روز همون فعالیت های خودشو داشت
آواتار مامان امیرعباس مامان امیرعباس امیرعباس ۱ سالگی
دیگه تا ۷ سالگی ندارن خدا رو شکر
آواتار مامان بردیا مامان بردیا بردیا ۲ سالگی
سلام عزیزم.نه دیگه نداره فقط تولد هر سالش ببریش بهداشت برای قد و وزن.
آواتار مامان مَأوا(تهران) مامان مَأوا(تهران) مَأوا(تهران) ۱ سالگی
سلام نه این واکسن اذیت نداره خداروشکر خیالتون راحت
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین ۱ سالگی
دکتر به من گفت نباید قبلش بهش استامینوفن بدی
آواتار مامان حسناویسنا مامان حسناویسنا حسناویسنا ۱ سالگی
سلام ....نه الان هم می تونید بزنید .....من امروز برای دخترهام زدم ....البته تا آخر بهمن وقت دارید
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۲ سالگی
سلام گلم پسرمنم توی هیچکدوم ازواکسن هاش تب نکردولی توهجده ماهگی تب کردحتمادخترگلت تب میکنه چون دوتاواکسن هستش
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۲ سالگی
عزیزم بعدی ۶سالگیه
آواتار مامان دیاناخانم ‌😚😚 مامان دیاناخانم ‌😚😚 دیاناخانم ‌😚😚 ۲ سالگی
سلام بذارخوب بشه بعدببرش
مامان صدرا ۲ سالگی
۳ پاسخ
آواتار مامان علیسان مامان علیسان علیسان ۲ سالگی
سلام نیستی مامان صدرا؟پسرت خوبه منم قراربودیازدهم ببرم موندواسه نوزدهم