بیماری دست پا دهان در کودکان

آواتار مامان محمد حسین مامان محمد حسین محمد حسین ۳ سالگی
تا حالا نشنیدم این ویروس چی هست؟
آواتار مامان ساروین جون مامان ساروین جون ساروین جون ۳ سالگی
این چه ویروسی هست؟؟؟
مامان مرسانا مامان مرسانا ۲ سالگی
آواتار مامان هانا جون مامان هانا جون هانا جون ۲ سالگی
.سلام..اره بچه ی من دوروز پیش تب کرد فکر کردم از د ... ادامه پاسخ
مامان امیر محمد مامان امیر محمد ۲ سالگی
آواتار مامان مهبد😍 مامان مهبد😍 مهبد😍 ۲ سالگی
بله بچه من گرفته بود چندوقت پیشا
آواتار مامان 💗ماکسیراجونم💓 مامان 💗ماکسیراجونم💓 💗ماکسیراجونم💓 ۳ سالگی
عششششققققم سؤالت واضح نیست یلام بیناری تصحیح کن😘😘