علت پرخاشگری کودک

مامان ایناز شکری ساروی مامان ایناز شکری ساروی ۵ سالگی
آواتار مامان مهـزیار مامان مهـزیار مهـزیار ۳ سالگی
سلام عموما تو این سـن برای جلب توجه و رسیدن به درخ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نورآی مامان نورآی نورآی ۳ سالگی
دخترمنم مثل پسر شماست با بچه های بزرگتر از خودش با ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دلارام مامان دلارام دلارام ۷ سالگی
با سلام موقع برخورد بافرزندتان باید ارام باشید حتی ... ادامه پاسخ
مامان مَأوا(تهران) مامان مَأوا(تهران) ۳ سالگی
آواتار مامان سارینا مامان سارینا سارینا ۳ سالگی
منم همیشه همینکارو میکنم
آواتار مامان آدرین مامان آدرین آدرین ۱ سالگی
سلام چند بار که براش نگرفتی .نتوست حرفشو به کرسی ب ... ادامه پاسخ