مامان امیرحسین وزهرا ۵ ماهگی
آواتار مامان سماء مامان سماء سماء هفته دهم بارداری
تو بارداری هیچی غیر ممکن نیس من یکیا میشناسم تو بارداری قند گرفت باید انسولین بزنه😔😕
آواتار مامان سهیل مامان سهیل سهیل ۷ ماهگی
اره عزیزم خیلی قشنگه
مامان حلماجون ۷ ماهگی
آواتار مامان ارين مامان ارين ارين ۷ ماهگی
سلام ضحا و زهراب هم ميان
آواتار مامان نی نی جونم مامان نی نی جونم نی نی جونم ۷ ماهگی
کوروش داریوش خیلی قشنگه واصیل وایرانی
آواتار مامان رادمهر و رهام مامان رادمهر و رهام رادمهر و رهام ۴ ماهگی
گل پری. گل بهار.مهر بانو.نازنین زهرا.
آواتار مامان الینا مامان الینا الینا ۳ ماهگی
سلام عزیزم به نظرم مهرسام قشنگه
مامان ثناسادات ۷ ماهگی
آواتار مامان جوانه مامان جوانه جوانه ۹ ماهگی
سلام به نظر من ثنا
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۳ ماهگی
اول ارمیا قشنگ بعد ایلیا
مامان مامان النا ۴ ماهگی
آواتار مامان نیل مامان نیل نیل ۲ ماهگی
نظر باباش بپرس، نظر من النا
آواتار مامان احسان مامان احسان احسان ۲ ماهگی
مازیار.مهیار.مهران