سه ماهه دوم بارداری

سه ماهه دوم بارداری

در سه ماهه دوم بارداری نیز شاهد تغییرات متعددی در بدن خودتان و جنین خواهید بود؛ کودک دلبندتان در این دوره بزرگ‌تر و قوی‌تر می‌شود و شکم شما نیز برجسته‌تر و قابل ‌رویت‌تر می‌شود. ازنظر بسیاری از مادران، سه ماهه دوم راحت‌ترین بخش بارداری است؛ زیرا بسیاری از عوارض بارداری در این ماه کمتر می‌شوند و تقریباً به شرایط بارداری، عادت کرده‌اید. از طرفی در شوق تعیین جنسیت جنین و بعد از آن حس حرکات جنین هستید. با این ‌وجود، هنوز هم نکات مهمی وجود دارند که باید در طول سه ماهه دوم بارداری در نظر بگیرید تا سلامت خودتان و جنین را حفظ کنید. 

در این بخش از وب سایت گهواره مجموعه مقالات مربوط به ماه چهارم، ماه پنجم و ماه ششم بارداری گردآوری شده است. هدف از مقالات این بخش، این است که دید بهتری نسبت به تغییرات بدن جنین و خودتان داشته باشید. آگاهی و درک آنچه در طول سه ماهه دوم بارداری پیش رو دارید، به کاهش اضطراب شما کمک می‌کند و آمادگی‌تان را برای ادامه روند بارداری سالم، افزایش می‌دهد. 

 

مقالات سه ماه دوم

پرسش و پاسخ مادران