مامان معجزه انتظار👼 هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان هیرا مامان هیرا هیرا هفته سی‌وهفتم بارداری
اگ بهداشت نزدیک خونه داری برو بهداشت صدای قلبشو بشنو تا حیالت راحت بشه
مامان گردوخان هفته دهم بارداری
مامان نیلی ۵ ماهگی
آواتار مامان محمدپاشا مامان محمدپاشا محمدپاشا ۶ ماهگی
پسر تا شب چهار باراینا میخوابه
مامان هلیا ۲ ماهگی
آواتار مامان آریا مامان آریا آریا ۳ ماهگی
نسبت به تولدش حداقل 2 کیلو اضاف کرده باشه
مامان لوبیا هفته بیست‌وششم بارداری
آواتار مامان مهرسام مامان مهرسام مهرسام هفته بیست‌وهشتم بارداری
برامن داروخانه زده صبح ها بخورم باصبحانه میخورم و بعد ناهارکلسیمم میخورم شب ها آهن
مامان دلسا👼🏻 هفته بیست‌وچهارم بارداری