مامان تپلی مامان تپلی هفته بیست‌وسوم بارداری
مامان یاسی مامان یاسی هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان آدریانا مامان آدریانا آدریانا ۱۵ ماهگی
احتمالا شیر خشک بهش نمیسازه.عوضش کنین شاید فرق کنه ... ادامه پاسخ
مامان رستا گلی مامان رستا گلی ۶ ماهگی
آواتار مامان محمد ماهان مامان محمد ماهان محمد ماهان ۷ ماهگی
گروني ديووونه اشون كرده والا
آواتار مامان یاسین مامان یاسین یاسین ۱۱ ماهگی
برا دندونشه. بازی کن باهاش حواسشا پرت کن بهش بده خ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۳ ماهگی
دستمال مرطوب کن بااب ولرم بذار رو پیشونیش زودی میا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۳ ماهگی
مربا انجیر کشمش خرما خاکشیر
یکم با گوش پاک کن واز ... ادامه پاسخ