مامان امیر عباس مامان امیر عباس ۱۷ ماهگی
آواتار مامان انار مامان انار انار ۲ ماهگی
پوشک ۳یا۴بار شیر هم نمیدونم بستگی ب خودش داره