مامان عمادجان ۵ ماهگی
۰ پاسخ
آواتار مامان فاطمه معصومه مامان فاطمه معصومه فاطمه معصومه هفته سی‌وهشتم بارداری
سلام فک نکنم دردزایمان باشه.چون امروز ماماتوکلاس بارداری میگفت دردکاذب میزنه به شکم وکمر.
بازم اگه خیلی درد داری برو بیمارستان قسمت زایشگاهش چک کنن
مامان رضا ۲ ماهگی
۰ پاسخ
آواتار مامان سهند مامان سهند سهند ۳ ماهگی
پسر من کار هر روزش همینه بغلش کن براش آهنگ بذار بخوابه
آواتار مامان آوا (اردبیل) مامان آوا (اردبیل) آوا (اردبیل) ۱ سالگی
و اینکه یکم موهای آوا کم پشته باعث میشه ک یکم موهاش بلند بشه؟