آواتار مامان فاطمه🍓 مامان فاطمه🍓 فاطمه🍓 ۲ ماهگی
خب بیشتر بهش بدید اخه بچه معمولا هر دو ساعت زودی گ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نورا مامان نورا نورا ۳ ماهگی
رفلاکس داره دیگه
نه بستگی ب دکترش داره
هر دکتری یک ... ادامه پاسخ
مامان دلوین مامان دلوین هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌وهشتم بارداری
قبل بارداریم پماد ان ان رو با پماد کلوتریمازون قاط ... ادامه پاسخ
مامان آقامهدیار مامان آقامهدیار ۱۳ ماهگی
مامان آرین مامان آرین ۱۱ ماهگی
آواتار مامان نازنین مامان نازنین نازنین ۹ ماهگی
نمیدونم چرا خوابم نمیبره البته گوشی شده دردسر