بیماری‌ها در بارداری

بیماری‌ها در بارداری

در طول بارداری، شاید هیچ‌چیزی به اندازه بیمار شدن، شما را به دردسر نیندازد. تغییرات بدن شما در طول بارداری، باعث می‌شود بدن به مکانی امن برای رشد جنین تبدیل شود؛ اما همین تغییرات باعث می‌شود که بیشتر از گذشته، بیمار شوید و یا برخی از بیماری‌های سابق شما، تشدید شوند. ازآنجاکه شما با محدودیت‌هایی در مصرف دارو در بارداری مواجه هستید، شرایط باز هم پیچیده‌تر می‌شود. و البته مهربانی وجود شما مادران، باعث می‌شود بیش از اینکه نگران خودتان باشند، نگران تاثیر این بیماری‌ها روی جنین داخل شکمتان باشید.

در این بخش از وب سایت گهواره مجموعه مقالات مربوط به بیماری‌ها در بارداری گردآوری شده است؛ مانند فشار خون بالا در بارداری، آبله مرغان در بارداری و عوارض آن، عفونت ادراری در بارداری و راههای درمان آن و بسیاری موارد دیگر. هدف از مقالات این بخش، این است که آگاهی شما در این زمینه افزایش پیدا کند. به‌این‌ترتیب، شما می‌توانید علاوه بر حفظ سلامتی جنین و خودتان، از ایجاد یا تشدید عوارض مرتبط با بیماری‌ها در بارداری، پیشگیری کنید.  

 

مقالات بیماری ها

پرسش و پاسخ مادران