سه ماهه اول بارداری

سه ماهه اول بارداری

اگرچه ممکن است حاملگی شما در سه ماهه اول بارداری، برای دیگران مشهود نباشد، اما عمیق‌ترین تغییرات بدن شما و تشکیل اکثر اجزا جنین در این دوره اتفاق می‌افتد. به همین دلیل، سه ماهه اول بارداری بحرانی‌ترین دوره بارداری تلقی می‌شود. از یک سو، تغییرات هورمونی بدنتان باعث می‌شود که با طیف وسیعی از تغییرات و عوارض جسمی و روانی مواجه شوید. از سوی دیگر، جنین در حال رشد شما، جفت جنین و مشکلات احتمالی آن در این مرحله، وضعیت را حساس می‌کند؛ زیرا احتمال سقط جنین در سه ماهه اول بارداری از هر زمان دیگری، بیشتر است.

در این بخش از وب سایت گهواره مجموعه مقالات مربوط به تغییرات و رشد جنین در ماه اول، ماه دوم و ماه سوم بارداری گردآوری شده است. هدف از مقالات این بخش، این است که دید بهتری نسبت به تغییرات بدن جنین و خودتان داشته باشید. همچنین به شما کمک می‌کنیم تا باید و نبایدهای سه ماهه اول حاملگی را بشناسید و روش‌های مراقبتی و اصول تغذیه صحیح را بیاموزید؛ آگاهی و درک آنچه در طول سه ماهه اول بارداری پیش رو دارید، به کاهش اضطراب شما کمک می‌کند و آمادگی‌تان را در طول این دوره، افزایش می‌دهد. 

 

مقالات سه ماه اول

پرسش و پاسخ مادران