آواتار مامان علی اصغر مامان علی اصغر علی اصغر ۷ ماهگی
چرا قهوه ای سفید میشه خراب نیست
مامان اوینا مامان اوینا ۱ سالگی
آواتار مامان رادین مامان رادین رادین ۱ سالگی
زیاد نباید بخوری کمش اشکال نداره
آواتار مامان فاطمه ضحيٰ مامان فاطمه ضحيٰ فاطمه ضحيٰ ۳ ماهگی
تا دو ماهگی من رعایت کردم چون بچه زیاد می‌خوابه مم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جانیار مامان جانیار جانیار ۷ ماهگی
بچه ها بیشنرین و مهمترین بخش رشدشون تو خواب اتفاق ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مرسانا مامان مرسانا مرسانا هفته بیست‌وهشتم بارداری
خم نباید بشی خیلی فشار به کمرت میاد
آواتار مامان سیدرضا مامان سیدرضا سیدرضا هفته سی‌ویکم بارداری
این جدول روبیین گلم
آواتار مامان نی نی مامان نی نی نی نی ۸ ماهگی
پسرمنم هنوز دندوناش در نیومده و همش داره لاغر میشه