آواتار مامان ژینا(آسی) مامان ژینا(آسی) ژینا(آسی) ۹ ماهگی
چه اشکالی داره نوش جونت منم رو گاز درس کردم فرم د ... ادامه پاسخ
مامان قندعسلم مامان قندعسلم هفته سی‌وهشتم بارداری
آواتار مامان سپهر کوچولو مامان سپهر کوچولو سپهر کوچولو هفته سی‌ونهم بارداری
خواننده زیر زمینی
آواتار مامان مامان مامان مامان مامان هفته هشتم بارداری
عزیزم منم همینجور بودم قرص ومیزان بگیر بخور گیاهی
آواتار مامان Ali مامان Ali Ali ۱۲ ماهگی
من همینجوری بهش میدم.
آواتار مامان لوپ لوپ مامان لوپ لوپ لوپ لوپ هفته چهاردهم بارداری
خطر نداره فقط ریسکه دیگه خدای نکرده یک وقتی نخوری ... ادامه پاسخ
آواتار مامان Diaco مامان Diaco Diaco ۱۵ ماهگی
ببین آنتی بیوتیک زیاده ولی خب مثلا آزیترو هم میشه ... ادامه پاسخ