مامان ترانه مامان ترانه ۵ ماهگی
آواتار مامان نیها مامان نیها نیها ۴ ماهگی
چی شده عزیزم چرا دلت گرفته؟؟
آواتار مامان روشا و رزا مامان روشا و رزا روشا و رزا ۶ ماهگی
ینی شیر توی معدش نمیمونه و برمیگرده که یا بالا میا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان تربچه مامان تربچه تربچه هفته دوازدهم بارداری
اگر هر ماه این احتلاف هست 31 روزه میشه
مامان لیانا مامان لیانا ۴ ماهگی
آواتار مامان دلسا مامان دلسا دلسا ۱ ماهگی
من برا دخترم چشمبند میزاشتم موقع خوابم میترسیدم ک ... ادامه پاسخ