آواتار مامان مهرسا مامان مهرسا مهرسا ۴ ماهگی
سلام من نجف ابادسراغ دارم دکترخردمند..یعنی عالیه
آواتار مامان دلارام جون مامان دلارام جون دلارام جون ۱ ماهگی
دندون گیر👼👼👼👼👼
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق ۳ ماهگی
پسر من ۱۱روزکشیدتابیفتہ بیشترتوآب نگھش دار
آواتار مامان شاهان مامان شاهان شاهان ۷ ماهگی
پسرمن دوروز یکبار یا هررروز ولی مدفوعش سفته یه کم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آنا مامان آنا آنا ۶ ماهگی
کمپرس گرم بزار براش و ماساژش بده