آواتار مامان حسین💙 مامان حسین💙 حسین💙 ۴ ماهگی
عزیزم عذرخواهی برای چی خیلیم سوال خوبیه،وقتی بچه ک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرشین مامان آرشین آرشین هفته سی‌ویکم بارداری
نه با‌یکی‌ دو‌روز مشکلی ایجاد نمیشه
منم خیلی وقتا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دیلای مامان دیلای دیلای ۱۳ ماهگی
یعنی زخم شذع؟حالت شقاق؟
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته چهاردهم بارداری
حالت تهوع که طبیعیه اینکه احساس سرمامیکنی احتمالا ... ادامه پاسخ
مامان 🧸بنیامین❤ مامان 🧸بنیامین❤ هفته سی‌وپنجم بارداری
آواتار مامان محمدطاها مامان محمدطاها محمدطاها هفته بیست‌وسوم بارداری
میخوای بری بیمارستان؟
آواتار مامان باران مامان باران باران ۴ ماهگی
سلام.هر ازگاهی با پنبه و گل چای پاک کن چشمشو