آواتار مامان مهرانا مامان مهرانا مهرانا ۴ ماهگی
دوشیدن شیر کلا شیر زیاد می کن
آواتار مامان سلناخانوم(کرج) مامان سلناخانوم(کرج) سلناخانوم(کرج) ۱ سالگی
عزیزم چیز مهمی نیست مثل واکسن های دیگه منتهی یخورده درد و تب ک با استا و پاشویه کنترل میشه،
آواتار مامان مهبد مامان مهبد مهبد ۱۲ ماهگی
چه اشکالی داره.هر جور می خوره نوش جونش
مامان رها ۲ ماهگی
۱ پاسخ
آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان ۱ ماهگی
۲۵قطره یا همون یک قطره چکون
آواتار مامان مجتبی مامان مجتبی مجتبی ۷ ماهگی
عزیزم غذا کمکی رو ۶ماهگی شروع می کنن ولی اگه دکترش تشخیص داده میتونی شروع کنی در بیشتر مواقع اضافه میکنن
آواتار مامان مَأوا(تهران) مامان مَأوا(تهران) مَأوا(تهران) ۱ سالگی
نه گلم چ ایرادی اگر همه رو رنده کنی و با ماست مخلوط کنی میشه ی الویه سالم برای نی نی جان
برچسب ها
همه