مامان امیر پاشا جونم مامان امیر پاشا جونم ۹ ماهگی
مامان امیرعلی مامان امیرعلی ۹ ماهگی
آواتار مامان مانلی مامان مانلی مانلی ۱۰ ماهگی
با یه چیزی قاطیش کن‌مثل سیب زمینی یا حتی ماست
آواتار مامان رادوین مامان رادوین رادوین هفته سی‌ام بارداری
نه عزیزم اینا مال بارداریه.قبلش که نداشتی؟
مامان الینا مامان الینا هفته بیست‌ویکم بارداری
آواتار مامان نخودچه مامان نخودچه نخودچه هفته بیست‌ودوم بارداری
۳روز دیگه وارد ۶ماه میشی
مامان تودلی مامان🤰 مامان تودلی مامان🤰 هفته بیست‌وششم بارداری
آواتار مامان پرستو👼💞 مامان پرستو👼💞 پرستو👼💞 هفته بیست‌وچهارم بارداری
منم همین حس و دارم😓تو آنومالی بریچ بود گفتم شاید ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۱ سالگی
اصلا بهش قک نکن اصلا
اخه از ارث هم هست
من بچه د ... ادامه پاسخ
مامان فسقل خان مامان فسقل خان هفته بیست‌وسوم بارداری
آواتار مامان تودلی مامان🤰 مامان تودلی مامان🤰 تودلی مامان🤰 هفته بیست‌وششم بارداری
توکل بر خدا کن همه چی ب خواست خدا بستگی داره اینقد ... ادامه پاسخ
مامان آیهان کوچولو🤴 مامان آیهان کوچولو🤴 ۳ ماهگی
آواتار مامان زانیار مامان زانیار زانیار ۴ ماهگی
عزیز دلم از دکترای اینترنتی مشورت بگیر
من الان لین ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رضا مامان رضا رضا ۹ ماهگی
سلام غذاهاشو یکم مزه دار کن عین غذاهای خودمون
منک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۱ ماهگی
ی ماده از تو واژنت بر میدارن ازمایشه