مامان لنا ۱۱ ماهگی
۰ پاسخ
مامان محمد مهدی ۲ ماهگی
۰ پاسخ
آواتار مامان ریحانه مامان ریحانه ریحانه ۸ ماهگی
کاری نمیخاد بکنین.بعضی بچه ها ممکنه تا یکسالگی درنیارن
مامان محمد مهدی ۲ ماهگی
۰ پاسخ
مامان محمد ۶ ماهگی
۳ پاسخ
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۶ ماهگی
من ی پست دیدم نوشته بود ی قطره چکان پر ۲۰ قطرست
آواتار مامان اسرا مامان اسرا اسرا ۱ سالگی
عزیزم مرتب بزار شیر بخوره هر چی دفع میکنه زردیش میره
آواتار مامان دل آرام مامان دل آرام دل آرام ۴ ماهگی
طبعش گرمه دختر منم ابنجوریه سرش همیشه داغ داغ هستش
مامان بسم الله هفته چهارم بارداری
۰ پاسخ