آواتار مامان علی اصغر مامان علی اصغر علی اصغر ۱۱ ماهگی
کجا ها هستن بیشتر
مامان فندق مامان فندق ۴ ماهگی
آواتار مامان رستا خانم😘 مامان رستا خانم😘 رستا خانم😘 ۶ ماهگی
قدیما میگفتن بچه ارو برعکس کنی یعنی پاش رو بگیری و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دیانا مامان دیانا دیانا ۴ ماهگی
اخی الهیییییی....از دست اسن بچه ها. خیلی مراقبش با ... ادامه پاسخ
مامان امیر عباس مامان امیر عباس ۱ ماهگی
آواتار مامان نیکان مامان نیکان نیکان ۱ ماهگی
بزن گو گل میاره برای چیه
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق ۲ ماهگی
واااا چرا نرفتی دکتر یا بیمارستان نوار قلبشو بگیرن ... ادامه پاسخ
مامان رستا خانم😘 مامان رستا خانم😘 ۶ ماهگی
آواتار مامان سدنا مامان سدنا سدنا ۴ ماهگی
سلام من هر دفعه که عوضش میکنم حداقل نیم ساعت باز م ... ادامه پاسخ