مامان جوجه هفته ششم بارداری
آواتار مامان یکی یدونه مامان یکی یدونه یکی یدونه هفته هفتم بارداری
نه مشکلی نداره.هرچیزیو ب اندازه بخوری مشکل نداره،فقط الان جگر و هویج نخور
مامان دلیل هفته یازدهم بارداری
آواتار مامان گیسو مامان گیسو گیسو ۱۵ ماهگی
توی سوپ واینکه بخارپزکنی عزیزم
آواتار مامان دلبند مامان دلبند دلبند هفته چهاردهم بارداری
جنسیت اصلا با بتا مشخص نیس ولی فک کنم دوقلو باشه،قرص کلومیفن استفادع کردی؟
آواتار مامان باران وبرهان مامان باران وبرهان باران وبرهان هفته بیستم بارداری
همون توحساب کن هفته ۲۱وگرنه ادم قاطی میکنه از ۲۱بخای ۲۲رو حساب کنی
آواتار مامان راد مامان راد راد ۵ ماهگی
شايد يچيز خوردي حساسيت داره بهش،پسر من همينجوري بود رعايت غذايي كردم خوب شد،الان بشورش روغن زيتون بزن باز بزارش
مامان عاطی جون هفته هفدهم بارداری