آواتار مامان رزا مامان رزا رزا ۶ ماهگی
دوتا میان وعده سه وعده اصلی
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی هفته بیستم بارداری
عزیزم سلام کرونا جدید سردرد خیلی خیلی شدید بدن درد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسام🧿🐥 مامان حسام🧿🐥 حسام🧿🐥 ۱۰ ماهگی
سلام تبش بالاست که
استامینفون بدین،پاشویش کنیداگه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کیان ⁦👶 مامان کیان ⁦👶 کیان ⁦👶 هفته سی‌وهشتم بارداری
اره عزیزم. رنگ زرد صورتش به خاطر زردیشه
آواتار مامان آقا ایلیا😍🤱 مامان آقا ایلیا😍🤱 آقا ایلیا😍🤱 ۲ ماهگی
زرد یا اگر مادرزادی باشه سیاه
آواتار مامان کیان ⁦👶 مامان کیان ⁦👶 کیان ⁦👶 هفته سی‌وهشتم بارداری
ممکنه از حساسیت باشه. هوای خونه رو مرطوب نگه دار، ... ادامه پاسخ
مامان پسته مامان پسته هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته سیزدهم بارداری
سلام زیادیش بله بده ولی در حدکم‌نه اشکالی نداره
آواتار مامان کیان ⁦👶 مامان کیان ⁦👶 کیان ⁦👶 هفته سی‌وهشتم بارداری
دکترم میگفت اینکه میگن جاش تنگه و حرکاتش کم میشه ک ... ادامه پاسخ