آواتار مامان ریزه مامان ریزه ریزه ۱ سالگی
ووااااااای 😧😧😧😧
آواتار مامان  ᥫ᭡‌Nafas❥  مامان  ᥫ᭡‌Nafas❥   ᥫ᭡‌Nafas❥  ۸ ماهگی
بگیر بخواب خاله خدایا تازه لبخندم میزنه نیگااااا🤧
مامان رادی جون مامان رادی جون ۳ ماهگی
آواتار مامان یاس مامان یاس یاس ۵ ماهگی
نه!!!! کی گفته؟
آواتار مامان آیناز مامان آیناز آیناز ۱۶ ماهگی
برای دختر هم رژیم هست،رژیم کلسیم و دوری از نمک😪یکی ... ادامه پاسخ