مامان فندق مامان فندق هفته سی‌وهفتم بارداری
آواتار مامان ملکا مامان ملکا ملکا هفته سی‌وهشتم بارداری
اره گلم داره اماده شیردهی میشن
مامان ضربان قلبم مامان ضربان قلبم ۱۴ ماهگی
آواتار مامان امیرپارسا مامان امیرپارسا امیرپارسا ۱۷ ماهگی
من که میخورم در حد تعادل
شما تازه بچه دار شدی؟
آواتار مامان شهسان مامان شهسان شهسان ۳ ماهگی
اگه شیر مادر میخوره اشکالی نداره طبیعیه ولی دیگه خ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سبحان مامان سبحان سبحان ۶ ماهگی
شایداین بدردت بخوره ابحی
آواتار مامان بنیامین مامان بنیامین بنیامین ۱۳ ماهگی
بندانداز دارم راضیم خوبه
مامان آرش مامان آرش ۳ ماهگی
آواتار مامان محمد(فرزانه) مامان محمد(فرزانه) محمد(فرزانه) ۶ ماهگی
۶ماهگی.
مامان ارسلان مامان ارسلان هفته بیست‌وششم بارداری
آواتار مامان AviAr مامان AviAr AviAr هفته سی‌ویکم بارداری
اگر توی خانواده خودت یا همسرت سابقه فاویسم ندارین ... ادامه پاسخ