مامان نهال مامان نهال ۶ ماهگی
یه چی بگم؟ خانوما پدر شوهرم اصلاااااا نمیره سرکار. اگه هم بره در حد چند روز اصلاننمممم خرجی نمیده به خانومش و دخترش.
یه کارت هس برا شوهر منه اونا هرماه با اون خوراکی و مواد غذایی و اینا میگیرن برا خودشون. شوهرمن بهشون پول میده با همه ییییی اینا باز میگن نداریم. شوهر من بیرون باشه به اون میگن کرم بگیر. لباس بگیر. جوراب بگیر. خوراکی بگیر. ولی بیشتر برادر شوهرمو دوس دارن انگار. مادرشوهرم همیشهه دختر اونو نگه میداره با اینکهه 3سالشه و کمک جاریم خونه تکونی کرد ولی من نه. برادر شوهرمم خیلی بهشون نمیده. خیلیم دوس دارن برادرشوهرمو. خواهرشوهرم هرچیییییی به شوهرم بگه میگه چشممم میده بهش همیشهه پول. شوهرم به خواهرش میگه پشتتم. من کجای زندگیِ این عنم؟ تازه امروز 12مه میگه هیچیی ندارمم. چیکار کنم با این
نیاین بگین مادرشه بذار بده. اگه اینجوری بود چرا زن گرفت؟ همکلاسیامو میبینمم چقد خوشن. چقـــــد تفریح. من کلا توخونه باید بمونم. چون میگه ندارممم
خستم بخدا
مامان محمد طاها مامان محمد طاها ۲ سالگی
مامان السا مامان السا ۳ سالگی