آواتار مامان گرشا مامان گرشا گرشا روزهای ابتدایی تولد
طبیعیه به خاطر فشار جنین هست که رو به پایینه نهایت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهیاد مامان مهیاد مهیاد هفته سی‌ودوم بارداری
خیلی بده ناف درد
ی شال رو گرم کن ولی ن خیلی ببند ... ادامه پاسخ
آواتار مامان تیارا مامان تیارا تیارا ۵ ماهگی
بچه ها سر شیرخودرن مارو دق میدن اخرش.
ازنشونه های ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرتین مامان آرتین آرتین ۱۴ ماهگی
شاید بخاطر دندوناش ژل امتحان کردی
مامان حسام مامان حسام ۴ ماهگی
آواتار مامان ثنا مامان ثنا ثنا ۲ ماهگی
شیاف بزن براش ..