۳ پاسخ

عزیزم هفته ۲۰ تازه جنین‌شروع میکنه ب حالت نبض تکون خوردن حرکاتش هم مهم نیست ک در روز چقد تکون‌میخوره هرموقع زیر شکمت احساس نبض کردی بدون‌ اون کوچولوته ک تکون خورده

عزیزم تو هرکس فرق داره .بعضیا زیاد تره بعضیا کمتر

۴تا۶بار در یکساعت خوبه