۵ پاسخ

سلام بله ولی بعدش عرق نعنا میخورم.

سلام منم میخورم ولی شاید دو هفته ی بار..

مصرف میکنیم مشکلی همنداره احتمالا طبع بچتون خیلی گرمه یاخودتون طبعتون گرمه ک باعث حساسیت میشه

من که می خورم خداروشکر مشکلی هم پیش نیومد واسه دخترم

من میخورم از اول زایمانم

;