۲ پاسخ

از تقریبا 1 ماهگی میشه به نظرم از وقتی گردن میگیره بهتره

من که از روزی که بدنیا اومد استفاده میکنم

سوال های مرتبط

مامان 🌹امیر عباس مامان 🌹امیر عباس روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان گیسو مامان گیسو گیسو ۱ ماهگی
برای خودت؟شیاف بیساکودیل عالیه عزیزم بیمارستان دکت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد امین مامان محمد امین محمد امین ۲ ماهگی
منمهشت روزه گذشته ولی به خاطر اینکه حالش خوب نبود ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرشان مامان آرشان آرشان ۳ ماهگی
نگیر بی فایدس الکی
آواتار مامان ملینا ومانی مامان ملینا ومانی ملینا ومانی ۳ ماهگی
هر زمان که بخواین میتونین استفاده کنین .ولی بهترین ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رادوین مامان رادوین رادوین ۱ ماهگی
روش نوشته روزی ۳ بار بعد هر وعده غذا
۲۰ یا ۳۰ قطر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان صدرا و عطا💙💙 مامان صدرا و عطا💙💙 صدرا و عطا💙💙 ۴ ماهگی
من استفاده کردم. برا من مادرشوهرم گندم و شاهدانه ر ... ادامه پاسخ
;