۱ پاسخ

من پسرم از بخاری میترسید ۱۳ماهش بود گزاشتم زیر بخاری رف برداره ترسید دید داغه دیگه نخورد و نخواست اصلا بهونه هم نگرفت ولی شما الان دیگه بزرگه سرش میشه شنیدم سر پیتونک و ببری هوا میکشه دیگه نمیخوره یا قایم کنه بگو هاپو برده

;