آواتار مامان اوین وایلین مامان اوین وایلین اوین وایلین ۱۵ ماهگی
قبل خواب باید حسابی سیرش کنی باغذا.سرلاک فرنی یاهرچی ک دوس داره.
آواتار مامان 💕اسرا جان💕 مامان 💕اسرا جان💕 💕اسرا جان💕 ۱ سالگی
میوه تا دلت بخوات 😅😅😅وعده هاش هم کامل میخوره مثلا نهار یه کف گیر برنج البته باش سالاد قاطی میکنم خوشش میات خوب میخوره
آواتار مامان امیر عباس مامان امیر عباس امیر عباس ۱۴ ماهگی
سلام خوبین چه جالب اسم پسر منم امیر عباس هست و یک سال و دوماهش هست
آواتار مامان آرمان مامان آرمان آرمان ۱۵ ماهگی
سلام محکم چندبار بتکون بعد که میشوری دیگه میره کلا
آواتار مامان امیر عباس مامان امیر عباس امیر عباس ۱۴ ماهگی
10 دی میشه یک سال و نیم تو کارت مراقبتش معمولا میزنن کی باید برین
آواتار مامان نازنین زهرا مامان نازنین زهرا نازنین زهرا ۱۶ ماهگی
سلام علت بالا آوردن بچه تون چیه ؟اگرعلت ونمیدونید حتماً ببریدش دکتر