مامان بارانا ۱ سالگی
آواتار مامان خاselenaنوم مامان خاselenaنوم خاselenaنوم ۱۵ ماهگی
دختره منم سرما خورده بدجور سرفه میکنه یعنی در حدی میخواد بیاره بالا دیروز سرما خورده ولیربااین برفی ک اومده چطوری ببرمش دکتر بهش شربت اینا میدم،اره دختره منم خواب نداره خوب سرما خوردن خواب ندارن من از سرشب بیدارم باهاش پاه نمونده برام دماغش کیپ میشه خیلی سخته 😭از زمستون متنفرمممم متنفرررر
آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان ۱۲ ماهگی
قطره استامینوفن بده هرشیش ساعت یکباراگه پایین نیومد هرچهارساعت یکباریاقطره یاشیاف بردار
مامان امیر حافظ جون ۱۴ ماهگی