آواتار مامان آقا پوریا مامان آقا پوریا آقا پوریا ۱۰ ماهگی
سلام احتمالا بخاطر دندوناش باشه پسرمنم ی چندروز همینجورشد وقتی خوب شددندوناش دراومد😍
مامان پارسا ۱۴ ماهگی
آواتار مامان علیرضا مامان علیرضا علیرضا ۱۷ ماهگی
نه عزیزم هنوز درست نشده
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین ۱۵ ماهگی
آیورابراسرفه.استامینوفن تب.شربت دینه سرفه.
آواتار مامان اراد مامان اراد اراد ۱ سالگی
سفکسیم خیلی خوبه یاد یکی هم خوبه
آواتار مامان آیین مامان آیین آیین ۱۳ ماهگی
ببرینش پیش دکتر سرخچه هسته بهداشت گفت اگه دیدی هفته بعد دونه زد ببر دکتر
مامان پوریاجووون ۱۷ ماهگی
آواتار مامان دلژین مامان دلژین دلژین ۱ سالگی
واقعا نت افتضاحه.عصبی شدم