آواتار مامان محمدمهدی مامان محمدمهدی محمدمهدی ۹ ماهگی
عدسی
ماکارونی
الویه
گوشت چرخ کرده با سیب زمینی پیازگوجه
مرغ
اینارو درس کن😊
آواتار مامان مانلی جون مامان مانلی جون مانلی جون ۱۴ ماهگی
اره من 7کیلو بود براش گرفتم خیلی وقته میزنم باز شماره 5خیلی بهتره
مامان آرمیتا سادات ۱۳ ماهگی
آواتار مامان مهند مامان مهند مهند ۱۵ ماهگی
مگه دکترش نگفته چند روز بده؟برو یه سرچی بکن ببین چند روز حداکثر میتونی بدی
آواتار مامان مهند مامان مهند مهند ۱۵ ماهگی
پسر منم خیلی تکون میخوره تا صبح همه ش میارم میزارم سر جاش
مامان آرمیتا سادات ۱۳ ماهگی
آواتار مامان دامون مامان دامون دامون ۱۷ ماهگی
عزیزم هیچ کاریش نمیشه کرد پسر من چنگ میزنه گاز میگیره مو میکشع یه سنی خوب میشن
آواتار مامان یاس زندگیم💓 مامان یاس زندگیم💓 یاس زندگیم💓 ۲ سالگی
عزیزم کم کم یاد میگیره بچه ها مدفوعشونو دیر تر میگن هر وقت حس کردین پی پی داره خودتون ببریدش
مامان آریو💜 ۱ سالگی
آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۱۷ ماهگی
سلام امشب میریزن
آواتار مامان امیر رضا مامان امیر رضا امیر رضا ۱۴ ماهگی
شاید چیزی خوردی طعم شیرت عوض شده بدش آمده غذا خوب میخوره یا نه