آواتار مامان علیرضا مامان علیرضا علیرضا ۱۲ ماهگی
صورت بچه سیاه میشه درست نمیتونه نفس بکشه..مشخص هست که..من همیشه انگشت سبابه ام بدون ترس میندازم تو گلوش هر چی هست میارم بیرون
مامان اسما ۱۴ ماهگی
۲ پاسخ
آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۱۴ ماهگی
وقتی میبری حموم گوششو با روغن بچه چرب کن آب نره تو گوشش ... بعدشم میتونی چن قطره ازشیرتو بچکونی تو گوشش آرومش میکنه یا قطره استامینوفن بمال پشت گوشش