مامان نرگس ۱۴ ماهگی
۴ پاسخ
آواتار مامان کسری مامان کسری کسری ۸ ماهگی
سلام چیز سرد خوب نیست بخوری
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۱۳ ماهگی
سلام ن دل درد نمیاره تازه سرشاراز اهنه
آواتار مامان هانا مامان هانا هانا ۱۵ ماهگی
بچت خیلی کوچیکه هنوز عزیزم بش نده گریمیچر بش بده یا قطره کولیک ایز
آواتار مامان میکائیل مامان میکائیل میکائیل ۱۴ ماهگی
واسه نفخش دکتر واسه ی پسر من شربت کولیف داده خیلی خوبه هر 12ساعت بهش میدم دیگه دلدردم نداره
آواتار مامان نهال مامان نهال نهال ۱۵ ماهگی
بده عرق نعناهم بده
آواتار مامان آرتین مامان آرتین آرتین ۵ ماهگی
من بچه ام دل درد بود هرشیرخشکی گرفتم نساخت بشه جز شیرخشک ببلاک کافورت برای دل درد بچه عالیه
آواتار مامان شیدا❤ مامان شیدا❤ شیدا❤ ۲ ماهگی
برای دل درد یا گرایپ میکسچر یا دایمیتکون به بچه بده
آواتار مامان حلما💕اصفهان مامان حلما💕اصفهان حلما💕اصفهان ۶ ماهگی
اولا انشاالله زود خوب بشه.دوما کولیف بهش بده عالیه. قطره اس.زود اروم میشه و تقریبا خواب اوره چون اروم میشن
آواتار مامان مهراد مامان مهراد مهراد ۱۳ ماهگی
کولیک داره .نی نی ت
آواتار مامان کارن مامان کارن کارن ۱۵ ماهگی
یه ربع قبل شیر دادن بهش قطره کولیکز بدید .عالیه