مامان نرگس ۹ ماهگی
۳ پاسخ
آواتار مامان کسری مامان کسری کسری ۴ ماهگی
سلام چیز سرد خوب نیست بخوری
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۹ ماهگی
سلام ن دل درد نمیاره تازه سرشاراز اهنه
آواتار مامان هانا مامان هانا هانا ۱۱ ماهگی
بچت خیلی کوچیکه هنوز عزیزم بش نده گریمیچر بش بده یا قطره کولیک ایز
آواتار مامان نسیم جوووون مامان نسیم جوووون نسیم جوووون ۷ ماهگی
س واسه بچه ی یک ماهه فقط وفقط شربت گرایپ واتر خییییلی خوبه واسه من جواب داده
آواتار مامان نهال مامان نهال نهال ۱۱ ماهگی
بده عرق نعناهم بده
آواتار مامان مهراد مامان مهراد مهراد ۹ ماهگی
کولیک داره .نی نی ت
آواتار مامان آوین مامان آوین آوین ۴ ماهگی
سلام...اگه بعضی وقتاس که خودت ببین چی خوردی بهش نساخته ولی اگه بیشتر وقتاس و خیلی گریه میکنه و جیغ میزنه کولیک داره لبنیات نباید بخوری
مامان طاها ۸ ماهگی
۱ پاسخ
آواتار مامان 😜کیان 😘کیاناز مامان 😜کیان 😘کیاناز 😜کیان 😘کیاناز ۲ سالگی
سلام گلم ی کم بهش نبات داغ بده یاباچای یابااب جوشیده
آواتار مامان کارن مامان کارن کارن ۱۱ ماهگی
یه ربع قبل شیر دادن بهش قطره کولیکز بدید .عالیه
آواتار مامان رها مامان رها رها ۹ ماهگی
خخ بخشیدعزیزم ندیدم گفتی بردم دکتر 🙆.
نگفت هر چند ساعت باید بدی