آواتار مامان النا مامان النا النا ۷ ماهگی
سلام باید گهواره پلاس بشی
آواتار مامان طاها مامان طاها طاها ۱۲ ماهگی
الان خیلی زوده واسه چرخیدن ازسه ماه به اون ورمی چرخه پسرمن الان دوماهشه نمی چرخه فقط وقتی توبغلم می گیرم زورمیزنه که بلندشه
آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان ۱۳ ماهگی
هنوز دیر نشده.
گردن گوسفند را آبگوشت کن بخور خوبه
مامان ایهان ۱۲ ماهگی
۱ پاسخ
آواتار مامان نازنین فاطمه مامان نازنین فاطمه نازنین فاطمه ۱۴ ماهگی
گردن گرفتن یعنی گردنش محکم شده میتونه خودش نگه دارد
آواتار مامان پرنیا مامان پرنیا پرنیا ۱۱ ماهگی
عزیزم هنوز زوده عجله نکن حتما سزارین کردین
مامان ایهان ۱۲ ماهگی
۴ پاسخ
آواتار مامان پارسا مامان پارسا پارسا ۱۴ ماهگی
از۲ یا ۳ ماهگی میخندن
مامان مهرسانا ۱۲ ماهگی
۳ پاسخ
آواتار مامان محمدامین مامان محمدامین محمدامین ۱۰ ماهگی
از هشت ماهگی به بعد
آواتار مامان نازنین فاطمه مامان نازنین فاطمه نازنین فاطمه ۱۴ ماهگی
دختر من از 3 ماهگی شلوغ بود و الان بیشتر دست وپامی زنه هردقیقه کارهای جدید میکنه
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۱۵ ماهگی
دختر من از اول بد خواب بود تورختخواب میچرخید ولی چرخیدن به پهلو وغلط زدن از اول چهار ماهگی شروع کرد
آواتار مامان رزیتا مامان رزیتا رزیتا ۱۲ ماهگی
عزیزم حتما ببرش پیش یه دکتر ارتوپد