آواتار مامان آقا ایلیا مامان آقا ایلیا آقا ایلیا ۱۰ ماهگی
کدوم قسمت منظورته
گهواره پلاس؟
آواتار مامان النا مامان النا النا ۱۰ ماهگی
سلام باید گهواره پلاس بشی
آواتار مامان طاها مامان طاها طاها ۱۵ ماهگی
الان خیلی زوده واسه چرخیدن ازسه ماه به اون ورمی چرخه پسرمن الان دوماهشه نمی چرخه فقط وقتی توبغلم می گیرم زورمیزنه که بلندشه
مامان ایهان ۱۴ ماهگی
۴ پاسخ
آواتار مامان پارسا مامان پارسا پارسا ۱۷ ماهگی
از۲ یا ۳ ماهگی میخندن
آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان ۱۵ ماهگی
هنوز دیر نشده.
گردن گوسفند را آبگوشت کن بخور خوبه
مامان ایهان ۱۴ ماهگی
۱ پاسخ
آواتار مامان نازنین فاطمه مامان نازنین فاطمه نازنین فاطمه ۱۶ ماهگی
گردن گرفتن یعنی گردنش محکم شده میتونه خودش نگه دارد
آواتار مامان پرنیا مامان پرنیا پرنیا ۱۴ ماهگی
عزیزم هنوز زوده عجله نکن حتما سزارین کردین
آواتار مامان نازنین فاطمه مامان نازنین فاطمه نازنین فاطمه ۱۶ ماهگی
دختر من از 3 ماهگی شلوغ بود و الان بیشتر دست وپامی زنه هردقیقه کارهای جدید میکنه
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۱۷ ماهگی
دختر من از اول بد خواب بود تورختخواب میچرخید ولی چرخیدن به پهلو وغلط زدن از اول چهار ماهگی شروع کرد
مامان مهرسانا ۱۴ ماهگی
۳ پاسخ
آواتار مامان محمدامین مامان محمدامین محمدامین ۱۳ ماهگی
از هشت ماهگی به بعد