آواتار مامان ماتیار مامان ماتیار ماتیار ۸ ماهگی
من شنیدم تا 5 ماهگی مشکل نداره. برای پسر من تا نزدیکای 2 ماهگیش طول کشید. ولی الآن خداروشکر خوبه
آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان ۱۰ ماهگی
ماهان هم همینطور بود عزیزم نگران نباش روزی دو بار پاهاشو با کاسنی پاشوره کن خوب میشه من هم همین کار را انجام دادم تا چهل روزد زرد بود ولز بعدا خوب شد
مامان فاطمه ۲ ماهگی
۵ پاسخ
آواتار مامان هستی مامان هستی هستی ۲ ماهگی
بهش دارویی چیزی میدین؟؟
آواتار مامان اریین مامان اریین اریین ۲ ماهگی
خیر زردی نوزاد مربوط به گروه خونی مادر اریین خداروشکر اصلا. زردی نداشت
آواتار مامان میثم مامان میثم میثم روزهای ابتدایی تولد
سلام تا زمانی که مشکلی نداره خب لازم نیست بهش ندین
آواتار مامان سیدمحمدحیدر مامان سیدمحمدحیدر سیدمحمدحیدر ۴ ماهگی
معمولا یک ماهه باید خوب بشه وگرنه باعث عقب افتادگی ذهنی میشه بادستگاه خوب میکنن الباقیشو باشیر مادر و سردیجات
مامان رقیه ۱۰ ماهگی
۱ پاسخ
آواتار مامان نیکا مامان نیکا نیکا ۱۰ ماهگی
یعنی زردی عزیزم
مامان آنیسا ۱ ماهگی
۳ پاسخ
آواتار مامان آوایـــے مامان آوایـــے آوایـــے ۳ ماهگی
خودت مربای هویج خیلی بخور با عرق کاسنی هم بخور بدن بچتو با عرق کاسنی بشور .عرق نعناهم بخور
آواتار مامان آرمان مامان آرمان آرمان ۳ ماهگی
چند روز شیرخشک بهش بده تا خوب بشه
مامان روشا ۸ ماهگی
۴ پاسخ
آواتار مامان آرماݩ مامان آرماݩ آرماݩ ۷ ماهگی
دوهفته قبل زایمان عرق کاسنی بخور