آواتار مامان محمدحسین مامان محمدحسین محمدحسین ۱۰ ماهگی
سلام. غسل نفاس میشه
مامان محدث ۹ ماهگی
۹ پاسخ
آواتار مامان محدث مامان محدث محدث ۹ ماهگی
سلام خانما بچه من دوروزه مدفوع نمیکنه چیکار کنم بچع های شماهم اینجوری شدی
مامان ستیاجوووووون😘 ۸ ماهگی
۳ پاسخ
آواتار مامان انوشه مامان انوشه انوشه ۶ ماهگی
غسل خاصی نداره
روزدهم هست که غسل نفاس داره
اماهروقت خواستینغسل کنین به نیت پاکی یه غسل ساده کنین خیلی هم خوبه
مامان امیرعباس ۴ ماهگی
۲ پاسخ
آواتار مامان محمد پارسا مامان محمد پارسا محمد پارسا ۴ ماهگی
برا خودت سر پاغسل استحاضه وبرا بچه چهل مشت اب تو لکن بریز و بریز رو سرش و غسل مولد بده
مامان نادر ۹ ماهگی
۲ پاسخ
آواتار مامان اقا دانیال مامان اقا دانیال اقا دانیال ۱۱ ماهگی
خودت برو حمام اخرش ک میخوای غسل بدی یه ظرف بزار زیر پاهات غسل بده بعد با اون اب بچه رو حمام کن و غسل بده
مامان کوچولو مامان ۲ ماهگی
۲ پاسخ
آواتار مامان رایان مامان رایان رایان ۴ ماهگی
نه بچه غسل نداره فقط مادراونم استحاضهه
آواتار مامان رقیه مامان رقیه رقیه ۹ ماهگی
واجب نیست غسلش فقط همینجوری به یمن سلامتی وشادی جهت تموم شدن چله مثل غسل عادی سه بار سر سه بار سمت راست وسه بار سمت چپش اب میریزین به نیت غسل اربعین یا چله خودتم همینجوری حموم میکنی غسل میدی گلم
آواتار مامان سورنا مامان سورنا سورنا ۶ ماهگی
اگ قبل ساعت 12 شب زایمان کردی همون روز زایمانم حساب میشه ..امروز 39 روزته فردا که 30 شهریور هس 40 میشی..غسل خودت نفاس استحاظه و حیض..غسل بچه هم ک همون نفاس ب نیت 40 بگی هم درسته ...باید 40 تا مشت اب بریزی رو سرش یا یه کاسه اب پر کنی شونه چوبی باید باشه شونه رو بکنی تو اب 40 بار بریزی رو سرش ...یادت باشه حتما غسل هات درست بگی اگ نگی تا بچه دومت نجسی و نزدیکی کردن حرام میشه ..حتی تو همین 40 روزم ک نزدیگی اگ داشتی باید کفارش بدی
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۴ ماهگی
عزیزم غسل چی منظورته؟نیتها متفاوته.ولی اگ ی موقع نمیدونستی نیت کن هر غسلی ک ب گردنت هست