آواتار مامان محمدحسین مامان محمدحسین محمدحسین ۱۲ ماهگی
سلام. غسل نفاس میشه
مامان محدث ۱۱ ماهگی
۹ پاسخ
آواتار مامان محدث مامان محدث محدث ۱۱ ماهگی
سلام خانما بچه من دوروزه مدفوع نمیکنه چیکار کنم بچع های شماهم اینجوری شدی
مامان ستیاجوووووون😘 ۱۰ ماهگی
۳ پاسخ
آواتار مامان انوشه مامان انوشه انوشه ۸ ماهگی
غسل خاصی نداره
روزدهم هست که غسل نفاس داره
اماهروقت خواستینغسل کنین به نیت پاکی یه غسل ساده کنین خیلی هم خوبه
مامان امیرعباس ۶ ماهگی
۲ پاسخ
آواتار مامان محمد پارسا مامان محمد پارسا محمد پارسا ۶ ماهگی
برا خودت سر پاغسل استحاضه وبرا بچه چهل مشت اب تو لکن بریز و بریز رو سرش و غسل مولد بده
مامان نادر ۱۱ ماهگی
۲ پاسخ
آواتار مامان اقا دانیال مامان اقا دانیال اقا دانیال ۱۳ ماهگی
خودت برو حمام اخرش ک میخوای غسل بدی یه ظرف بزار زیر پاهات غسل بده بعد با اون اب بچه رو حمام کن و غسل بده
مامان حلما جون ۳ ماهگی
۲ پاسخ
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۴ ماهگی
ن عزیزم چهلم غسل نداره
غسل فقط روز دهم هست اونم نفاس
بعدش اگه خونریزی داری استحاضه هست که اگه زیاددباشه استحاضه ی کثیره هرروز برای هرنماز باید غسل کنی
اگه متوسط باشه استحاضه ی متوسطه برا نماز صبح غسل میکنی
اگه کم باشه استحاضه ی قلیله هست و نیاز ب غسل نداره
باید برای هرنماز طهارت کنی و لباس زیرتو عوض کنی
مامان فرهان ۲ ماهگی
۷ پاسخ
آواتار مامان امیرمتین مامان امیرمتین امیرمتین ۲ ماهگی
نه نداره من هرچقدر تواینترنت گشتم گفتن اصلا نه مادر نه بچه غسل ندارن
مامان کوچولو مامان ۴ ماهگی
۲ پاسخ
آواتار مامان رایان مامان رایان رایان ۶ ماهگی
نه بچه غسل نداره فقط مادراونم استحاضهه
آواتار مامان رقیه مامان رقیه رقیه ۱۱ ماهگی
واجب نیست غسلش فقط همینجوری به یمن سلامتی وشادی جهت تموم شدن چله مثل غسل عادی سه بار سر سه بار سمت راست وسه بار سمت چپش اب میریزین به نیت غسل اربعین یا چله خودتم همینجوری حموم میکنی غسل میدی گلم