آواتار مامان محمدحسام مامان محمدحسام محمدحسام ۶ ماهگی
ناف پسرمنم همینجوری بودبردمش دکترگفت گوشت اضافه اورده ولی موردی نداره چون پسره بایدکوچیکتربودمیاوردی تابهت پمادمیدادم میرفت تو اهمیتی ندادم باخودم گفتم دیگه بیام برامدل نافشم غصه بخورم یه چندماه بعددیدم نافش خودبه خودرفته سرجاش توهم اهمیت نده دیگه ناف ارزش نداره خودتوناراحت کنی دلیل زیاده براغصه خوردن مادرا
مامان محمد امین ۸ ماهگی
۵ پاسخ
آواتار مامان 👶ائلمان👶 مامان 👶ائلمان👶 👶ائلمان👶 ۹ ماهگی
منم نمدونم تو کشو گذاشتم همونجوری مونده
مامان امیرعباس تبریز ۸ ماهگی
۴ پاسخ
آواتار مامان شمیم مامان شمیم شمیم ۱۱ ماهگی
فرق دارن عزیزم بچه هاباهم
ولی طبیعیش تاروز دهمه
حالایکی دیرتر یکی زودتر
مامان محمدامین ۱ ماهگی
۷ پاسخ
آواتار مامان مهیار مامان مهیار مهیار ۳ ماهگی
هیچی عزیزم کاریش نداشته باش و کسی گقت چربش کن چربش نکنی نافش بو میده انگار گندیدا
مامان ریحانه ۱ سالگی
۱ پاسخ
آواتار مامان الیسا مامان الیسا الیسا ۱۷ ماهگی
درهمین حدمیدونم که ناف بچه با می‌کنه میزنه بیرون ومیگن یکی از دلایلش گریه زیاده البته این اطلاعات من برمیگرده به دهسال پیش الان نمیدونم
آواتار مامان کمند مامان کمند کمند ۲ ماهگی
سلام اشکال نداره ناف دختر منم اینجور بود خودش خوب شد
مامان جاسم ۹ ماهگی
۳ پاسخ
آواتار مامان افرا مامان افرا افرا ۱۰ ماهگی
حتما خیلی گریه میکنه
بزرگتر ک بشه خوب میشه
مامان شایان ۵ ماهگی
۲ پاسخ
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۷ ماهگی
ن عزیزم بندازش.
مامان علی جون ۷ ماهگی
۲ پاسخ
آواتار مامان سارا مامان سارا سارا ۴ ماهگی
خانمی لبه های پوشک روبیار بیرون تا پوست نی نی اذیت نشه