مامان محمد امین ۱۰ ماهگی
۵ پاسخ
آواتار مامان 👶ائلمان👶 مامان 👶ائلمان👶 👶ائلمان👶 ۱۰ ماهگی
منم نمدونم تو کشو گذاشتم همونجوری مونده
آواتار مامان 💖پرهام💖 مامان 💖پرهام💖 💖پرهام💖 ۶ ماهگی
عزیزم چیکار به ناف بچه داری
اصلا دستش نزن تحریک میشد بعد دردسر میشد
ممکنه باعث تورم و بیرون اومدنش بشی
شوهرم هی الکی وسواس بازی در آورد سر پسر دومم هی با گوش پاک کن افتاد به جون ناف بچه هرچی میگفتم نکن گوش نمیداد تا چشم منا دور میدید میرفت سراغ ناف بچه هیچی آخرش ناف بچه زد بیرون و توی شش ماهگیش جراحی شد و نافشا برداشتند
مامان گوجه سبز ۲ ماهگی
۳ پاسخ
آواتار مامان 💕مرساناخانوم💕 مامان 💕مرساناخانوم💕 💕مرساناخانوم💕 ۳ ماهگی
برادخترمن بااینکه همیشه واسش ماماته درست میکردیم میزاشتیم روش ۸روزگی افتاد
مامان آرتا ۷ ماهگی
۰ پاسخ
مامان سیده هلنا👪 ۲ ماهگی
۴ پاسخ
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین ۲ ماهگی
بیرون بودن ناف به خودی خود اشکال نداره ولی اکر داخل ناف مایع براقی دیده میشه سریعا به پزشک مراجعه کنید
مامان آراز روزهای ابتدایی تولد
۵ پاسخ
آواتار مامان ایلین مامان ایلین ایلین ۱ ماهگی
اشکالی نداره برا دختر منم میومد با الکل تمیزش کن چیزی نیست
مامان امیرعباس تبریز ۱۰ ماهگی
۴ پاسخ
آواتار مامان شمیم مامان شمیم شمیم ۱۳ ماهگی
فرق دارن عزیزم بچه هاباهم
ولی طبیعیش تاروز دهمه
حالایکی دیرتر یکی زودتر
مامان محمدامین ۳ ماهگی
۸ پاسخ
آواتار مامان مهیار مامان مهیار مهیار ۵ ماهگی
هیچی عزیزم کاریش نداشته باش و کسی گقت چربش کن چربش نکنی نافش بو میده انگار گندیدا
مامان Amir Abbas ۱ ماهگی
۶ پاسخ
آواتار مامان محمدطاها مامان محمدطاها محمدطاها ۳ ماهگی
من روز دهم افتاد زیادش تا ده روزه