مامان آراد ۹ ماهگی
۶ پاسخ
آواتار مامان محنا مامان محنا محنا ۱۲ ماهگی
ببلاک بگیرعالیه هم هضمش راحته وهم براوزنگیری خوبه
مامان نهال ۹ ماهگی
۳ پاسخ
آواتار مامان آیهان مامان آیهان آیهان ۱۰ ماهگی
من ب پسرم میدادم یبوست شده بود
دکتر گیگوز رو پیشنهاد داد
مامان علی ۱۵ ماهگی
۹ پاسخ
آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان ۱۸ ماهگی
آره عزیرم شیرخوبیه/چرب وخوشمزه س
مامان سهیل ۱۵ ماهگی
۵ پاسخ
آواتار مامان علیسان( بوشهر) مامان علیسان( بوشهر) علیسان( بوشهر) ۱۵ ماهگی
والا از یه آشناها شنیدم که ببلاگ شیر رژیمیه
مامان سبحان ۱۴ ماهگی
۴ پاسخ
آواتار مامان لیا مامان لیا لیا ۱۳ ماهگی
من اپتامیل میدم ازهمه شیراچربتره
مامان هانیتا ۷ ماهگی
۴ پاسخ
آواتار مامان رادین جون😍😍 مامان رادین جون😍😍 رادین جون😍😍 ۹ ماهگی
عزیزم بیومیل حتی چربیش از نان هم بیشتره
مامان طناز ۱۰ ماهگی
۲ پاسخ
آواتار مامان النا مامان النا النا ۱۱ ماهگی
گیگوز عالیه حتما امتحان کن
مامان مامان محمدطارق ۴ ماهگی
۲ پاسخ
آواتار مامان هلیا مامان هلیا هلیا ۴ ماهگی
بهترینه.البته بستگی به بچتون داره که روش بسازه یانه
مامان محمدماهان ۶ ماهگی
۱۰ پاسخ
آواتار مامان دلنـــــــــاز مامان دلنـــــــــاز دلنـــــــــاز ۷ ماهگی
واسه وزن گیری بیومیل و نان خوبن وچربم هستن دیگه بهتراز بیومیل بیومیل پلاس و سوپرامیل واسه وزن گیری عالین
مامان حلما خانم ۷ ماهگی
۶ پاسخ
آواتار مامان آوین مامان آوین آوین ۷ ماهگی
دیروز دکتر برا دختر من ببلاک نوشته