آسپرین بچه برای نوزاد

مامان محمدطاها مامان محمدطاها ۳ سالگی
آواتار مامان جوجه کوچولو مامان جوجه کوچولو جوجه کوچولو ۳ سالگی
واسه رقیق شدنه خونه عزیزم .غلظت خون واسه نوزادموقع ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سامان جون مامان سامان جون سامان جون ۳ سالگی
سلام ،بنظر من آسپرین بهش نده روغن زیتون به پهلوهاش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان گل پسر مامان گل پسر گل پسر ۴ سالگی
سلام عزیزم آسپرین بدون تجویز دکتر سمه برا بچه