علائم عفونت بخیه بعد از زایمان

آواتار مامان کاوه مامان کاوه کاوه ۲ سالگی
تا وقتی ک مطمن شدی بخیات خوب شدن و خشک شده جای بخی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدماهان مامان محمدماهان محمدماهان ۲ سالگی
سفید بی رنگ یا سفید مثل ماست
آواتار مامان رادین خوردنی😍 مامان رادین خوردنی😍 رادین خوردنی😍 ۲ سالگی
داغ میشه و قرمز رنگ دست بزاری اطرافش سفته و ورم دا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان بردیا مامان بردیا بردیا ۲ سالگی
وقتی رفتی بهداشت ب ماما نشون بده
آواتار مامان ❤❤❤❤❤ مامان ❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤ ۲ سالگی
نه طبیعیه بعد دوباره خون میاد بازم قطع میشه من تا ... ادامه پاسخ