استراحت مطلق در بارداری و کمردرد

آواتار مامان 🌸💞Ali💞🌸 مامان 🌸💞Ali💞🌸 🌸💞Ali💞🌸 ۲ سالگی
نترس عزیزم کمر دردها متفاوتن اگر مثل درد پریود باش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ماهور مامان ماهور ماهور ۱۶ ماهگی
اره عزیزم نگران نباش.کمردرد تو بارداری بخاطر سنگین ... ادامه پاسخ