استراحت مطلق در بارداری و کمردرد

آواتار مامان 🌸💞Ali💞🌸 مامان 🌸💞Ali💞🌸 🌸💞Ali💞🌸 ۲ سالگی
نترس عزیزم کمر دردها متفاوتن اگر مثل درد پریود باش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ماهور مامان ماهور ماهور ۱ سالگی
اره عزیزم نگران نباش.کمردرد تو بارداری بخاطر سنگین ... ادامه پاسخ