تقویت رحم برای لانه گزینی جنین

آواتار مامان 🍒ماهک خانم🍒 مامان 🍒ماهک خانم🍒 🍒ماهک خانم🍒 روزهای ابتدایی تولد
نشاسته😕😕😕نشنیدم گلم 😨😨😨😨

پیشنهاد می‌شود ضربان قلب جنین را نیز مطالعه کنید

آواتار مامان رادمهر مامان رادمهر رادمهر هفته بیست‌ودوم بارداری
نشاسته .شیر سویا