۱۲ پاسخ

زردی ربطی ب تغذیه مادر نداره مربوط ب خون بچه هست ...من ماه آخر مدام عرق کاسنی خوردم ولی باز بچم زردی گرفت

اصلاچیپس پفک نخور

فقط عرق کاسنی ماه آخر تا روزی دوتا استکانم میتونی بخوری عزیزم معجزه میکنه .

عرق کاسنی میگن خوبه

زردی بچه از لحاظ علمی مربوط به کبد بچه اس که بعذ تولد تکامل پیدا میکنه. زردی هم از عوارض کامل نشدن کبدشه. ربطی به خوراک نداره. فقط بعد تولد زردی داشت حتما حتما شیر خشت و ترنجبین بده بهش خوب میشه. و خودتم گرمی نخور

ترنجبین برا نوازده عزیزم،بعد غذات کانسی بخور عزیزم خیلی خوبه

سلام
ترنجبین رو نمیدونم ولی عرق کاسنی و خاکشیر و تخم شربتی خوبه گرمی هم کمتر بخور
انشالله ک زردی نمیگیره نی نی

زیاد ربطی به تغذیه نداره ولی بچه منم دخمله ماه آخر شب ۳الی ۴تا عناب خیس میکردم صبح ناشتا هم آب و هم عناب رو میخوردم دخترم هم بدنیا اومد زردی نگرفت

این خوردنا زیاد تاثیر نداره ب نظر من .
من ماه اخر همش گرمی خوردم ولی زردی نگرفت

عزیزم میگن عرق کاسنی وشتهتره روباهم قاطی کنی
هرروز صب ناشتا1لیوان بخوری

عزیزم خنکی بخور البته زردی ربطی به تغذیه نداره بستکی به خون مادر داره

عرق کاسنی بخور ،،، رازیانه نخور بیشترش میکنه