۴ پاسخ

فقط باید سونو نشون بده البته تااولای ماه نه احتمال چرخیدن هست حتا تاهفته اخرم دکتر سونومیزنه اگرنچرخید سزارین میکنه

برای من۳۶هفته چرخید

ببین لگداشو کجامیزنه اگ دیدی به واژنت میزنه بدون بریچه چون بچه منم همینطور بود اگ دیدی نمیتونی نفس بکشی لگد میزنه قفسه سینت بدون چرخیده

سلام پیاده روی هاتو بیشترکن بذار بچرخه

سوال های مرتبط

آواتار مامان ضحی و مرثا مامان ضحی و مرثا ضحی و مرثا هفته سی‌وهفتم بارداری
تو سونو مشخص میشه عزیزم
آواتار مامان کوره جوانه کم مامان کوره جوانه کم کوره جوانه کم ۲ ماهگی
چرا ناراحتی زایمان طبیعی خیلی از سزارین بهتره
آواتار مامان 🍓توت فرنگی🍓 مامان 🍓توت فرنگی🍓 🍓توت فرنگی🍓 هفته سی‌ونهم بارداری
اره عزیزم ممکنه بچرخه
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس روزهای ابتدایی تولد
الان سفالیک شده
آواتار مامان نورا مامان نورا نورا ۳ ماهگی
سلام عزیزم.....نه دیگه الان جاش تنگ شده احتمال دور ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فسقل مامان فسقل فسقل ۴ ماهگی
هفته ۳۶ معلوم میشه بریچه یا سفالیک برای زایمان
آواتار مامان دو قلوها مامان دو قلوها دو قلوها هفته سی‌وششم بارداری
اره معمولا موقعه دردا بچه میچرخه
آواتار مامان ماهور😍 مامان ماهور😍 ماهور😍 روزهای ابتدایی تولد
سلام راجب چرخششون هر چیزی تا ۳۷ هفته ممکنه ولی اصو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان السانا مامان السانا السانا هفته بیست‌ونهم بارداری
عزیزم امکان چرخش بیشتر از امکان نچرخیدنه ولی اگر ق ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اریو مامان اریو اریو هفته آخر بارداری
عزیزم نگران نباش من تو ۳۹ هفته ام هنوز داره میچرخه ... ادامه پاسخ