۲ پاسخ

منکه کلا چیزای نفاخ نمیخورم باقالی کلا نفاخه مثل قارچ و.....

شما هر غذایی رو میتونید بخورید ولی به اندازه.. و چون باقالی نفاخ هست دیگه شام رو نباید از نوع نفاخ بخورید... بچه هم که 4 ماه هست مشکلی پیدا نمیکنید