۷ پاسخ

سونوی رشد ومایع دور جنین از هفته 30تا37 انجام میشه

منم فقط انو مالی دادم دکترم بهم گفت بروویک مادیگه بیا پیشم ..باید برم فرردا

27هفته ک زوده
یا 29هفت ه میرن یا 30هفته

شاید دیرتر بهت بده .من ۲۹ هفته رفتم

سونو مایع دور جنین ۳۰هفتس

منم ۱۸ هفتگی سونو دادم دیگ دکتر برام ننوشته

بله سونو 29 هفته تا 34 هفته باید بری برای تعیین وزن و سلامت و مشخص شدن حالت بریچ یا سفالیک جنین واجبه حتما برو

سوال های مرتبط

آواتار مامان لیانا کوچولو مامان لیانا کوچولو لیانا کوچولو هفته سی‌ویکم بارداری
زیر نظر دکتر متخصص باشی بهتره
ماما مثل دکتر نیست ... ادامه پاسخ
مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی هفته بیست‌وپنجم بارداری
آواتار مامان 🦋 آوین 🦋 مامان 🦋 آوین 🦋 🦋 آوین 🦋 هفته سی‌ام بارداری
از ۲۹ تا ۳۴ هروقت خودت بخوای
من ۲۹ رفتم
آواتار مامان 💓محمدحسین💓 مامان 💓محمدحسین💓 💓محمدحسین💓 هفته سی‌وششم بارداری
منم تا ۳۲ هفتگی سونو ندادم
مامان پسرک فندقی مامان پسرک فندقی هفته سی‌وسوم بارداری
آواتار مامان ..... مامان ..... ..... هفته سی‌وسوم بارداری
بستگی ب شهر و سنوگرافی که میری داره
آواتار مامان بهشت مامان بهشت بهشت هفته سی‌وششم بارداری
عزیزم اونونخور...یک چندباربنظرمن نمک بزاررودندونم ... ادامه پاسخ
مامان فندوق مامان مامان فندوق مامان هفته سی‌ویکم بارداری
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته سی‌وششم بارداری
بعله عزیزم نوشت رفتم برای سلامت ووزنش
آواتار مامان کنجدکوچولوم مامان کنجدکوچولوم کنجدکوچولوم هفته بیست‌ویکم بارداری
سلام هیچی مثل هندوانه خوب نیس که الان توجاهای گرمس ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آقا طه مامان آقا طه آقا طه هفته بیست‌ویکم بارداری
من از سه ماهگی ترکام پیدا شد
تا چند وقت پیش با روغ ... ادامه پاسخ
مامان اهورا مامان اهورا هفته بیست‌وچهارم بارداری
آواتار مامان فندوق مامان مامان فندوق مامان فندوق مامان هفته سی‌ویکم بارداری
من توی هفته ۳۰ انجام دادم ۲۷۰ شد
آواتار مامان mmm مامان mmm mmm هفته سی‌وهشتم بارداری
نه اجازه نمیدن مگر اینکه مشکلی داشته باشی شاید اون ... ادامه پاسخ
مامان مانلیا مامان مانلیا هفته سی‌وسوم بارداری
آواتار مامان 👬آوش و آهیر👬 مامان 👬آوش و آهیر👬 👬آوش و آهیر👬 هفته سی‌ام بارداری
من سزارین شدم
اصلانم بعدش درد نداشتم
بیهوشی کامل ... ادامه پاسخ
آواتار مامان متین مامان متین متین هفته نوزدهم بارداری
کی میگه سونوصررداره سرپسرم5باررفتم سونوسونووزن واج ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پرنیان مامان پرنیان پرنیان هفته سی‌ودوم بارداری
عزیزم زیر ۸که خوب نی براجنین
حتما برو دکتر دیگه دس ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ابراهیم مامان ابراهیم ابراهیم هفته بیست‌ونهم بارداری
اب بخور هر ساعت غذاتم ابکی باشه حتما
;