۵ پاسخ

منظورت اینه که چقدر باس باشه؟بچه ها با هم فرق میکنن....بچه من ۹ونیمه

۹کیلو۵۰۰گرم عزیزم

پسرمن یازده کیلوعه

سلام عزیزم
هربچه ایی فرق داره
پسر من 9ونیم

سلام عزیزم دخترمن 8کیلو هست وزن بچه ها باهم فرق میکنه بر اساس وزن تولدشونه دخترم زمان تولد 2/300کیلوبوده