۲ پاسخ

سلام خوبی فرزنده من هم ریفلاس معده دا شه شیر خوش نان میدادم بردم دوکتر گفت به هیچ عنوان شیر خوش ندین شیر خودم رو میدم

من نان اچ آ میدادم رفتم دکتر گفت این‌مخصوص بچه هایی که حساسیت دارن دیگه بهش نده خودش گیگوز تجویز کرد