پسرم فقط از بینیش استفراغ میکنه

۷ پاسخ

ریفلاکسه به حالت نیمه خوابیده بهش شیر بده یعنی ین و بهش شیر بده یا حالتشا دیدی یا شیرشا خورد بلندش کن ۲۰دیقه بغلت باشه تا باد بده یا بالا بیاره خطر ناکه اگه خوابیده اینجوری بالا بیاره

ببرش دکتر حتما

عزیزم رفلاکس داره حتما با فوق تخصص نوزادان مشورت کن

بافاصله بهش شیربده یه ساعتونیم یا۲ساعت یک بار پسرمنم اینجوری بوداینکاروکردم درس شد

رفلاکسه حتما ببرش دکتر و حتما آروغشو بعد شیر بگیر

یعنی میاره بالا از بینی میریزه بیرون؟

رفلاکس نداره؟؟؟؟؟؟