۶ پاسخ

سلام عاطفه جون خوبی موقعی که پسرت خوابه بعدتکون میخوره که بیداربشه شیربخوره سینه خودتومرتب بهش بده بچه هرچی مک بزنه شیرهم بیشترمیشه چیزای ابکی بخورشربت.بعدپسرت چون مرتب شیرخشک خورده عادت کردبا شیرخودت سیرنمیشه دخترمنم اینطوره ولی به خاطراینکه شیرمادرخیلی برابدن بچه مفیده توخواب مرتب شیرخودم بهش میدم

سلام تا میتونی سینه خودت رو بذار دهنش که عادت کنه.هیچی شیر مادر نمیشه.مواد غذایی که شیر رو زیاد میکنه بخور شیرت دوباره زیاد میشه

سلام عزیزم. اگه بچتودوست داری اینکارونکن.شیرخودتوبهش بده.فکرمیکنی سیرنمیشه اماخیلی هم سیرمیشه چون بچه هامعدشون کوچیکه زوداحساس سیری میکنن.شیرمادربهترین غذای کودکه.معلوم نیست شیرخشک باچی تهیه میشه.دراینده خدانکرده چربی بالامیگیره. تلاش کن انشالاه که میتونی.منم نوک سینم کوچیک بوداماباشیردوش تونستم دربیارم😂

اگه هنوز سینت شیر داره تلاش کن

محافظ سینه هست براسرسینه

یه چیزای پلاستیکی اسمشو یادم نیست داروخونه دارن براونایی که سرسینشون کوچیکه مناسبه خیلی سعی کن شیر خودتو بده هرچی بیشتر سینتو مک بزنه بیشتر شیر میادتوسینت

سوال های مرتبط

آواتار مامان رویسا مامان رویسا رویسا ۵ ماهگی
دختر من نزدیک ۵ماهشه ۶۰تا میخوره.۹۰تا بعضی اوقات م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرشا مامان آرشا آرشا ۳ ماهگی
خوب شیر خشک بدین نزخرین گرسنه بمونه دوست داره بهش ... ادامه پاسخ
;