۲ پاسخ

اتقباض اینطوریه که شکمت سفت میشه و همزمان زیر شکم و کمرت مثل دوران پریودی و یه کم شدیدتر درد میگیره و دوباره شکمت شل میشه
و هر چی این فاصله دردها کمتر بشه دیگه نزدیک به زایمانه
اگر در هفته های پایین دچار انقباض بشی باید بری دکتر یا بیمارستان که اونجا ازت نوار انقباض میگیرن واگر واقعا داشتی
قرص بهت میدن و امپول و یا شیاف که دردها رو کنترل کنه و عقب بندازه
معمولا داروهای که میدن خیلی تاثیر داره

اره عزیزم فرق داره انقباض رحم سفت و شل میشه دردش گاه وقتی هست درد پریودی داعم هست

سوال های مرتبط

مامان فاطمه مامان فاطمه هفته سی‌ویکم بارداری
آواتار مامان فسقل جون مامان فسقل جون فسقل جون هفته سی‌وسوم بارداری
شنیدم تویه ربع بیشتر از۵باربگیره ول کنه
آواتار مامان زینب مامان زینب زینب هفته آخر بارداری
من شنیدم تا نامه از بهداشت نبری نمیبندن
آواتار مامان مامان ثنا مامان مامان ثنا مامان ثنا هفته سی‌وششم بارداری
اگه تند تند میگیره ول میکنه برو‌دکتر ولی اگه نه یه ... ادامه پاسخ
مامان ماهور مامان ماهور هفته سی‌ویکم بارداری
آواتار مامان پسته🐞 مامان پسته🐞 پسته🐞 هفته سی‌وچهارم بارداری
هر درد کوتاه و مقطعی طبیعیه
;