۶ پاسخ

عزیزمذقبلش بهش استامیفون بده ک زیاددردنکشه بعدکمپرس سردبزارتا ۴/۵،ساعت بعدحوله داغ وکمپرس گرم ولی بعدزدن پاهاشومث قنداق کردن ببندی زیاددردنمیکشه وهرچن ساعت ی بارم ک بهت گفتن استامینفون بده دوبرابروزنش

چک کردن تب با دماسنج
استا هر 4 ساعت
روز اول کمپرس سرد
روز دوم گرم

سلام عزیزم واکسنوزدی هروقت رسیدی خونه حوله سردوبذارمن حوله روگذاشتم توپلاستیک گذاشتم سردشدبعدگذاشتم روپاش درروز۵باراین کاروکردم

کمپرس نزاری بهتره...توبهداشت گفتن اصلا جای واکسنو سردو‌گرم نکنید

عزیزم همش کمپرس گرم بزار کمپرس یخ باعث ورمش میشه منم فردامیخوا واکسن دوماهگی دخترمو بزنم میخواهمش کمپرس گرم بزارم

وقتی اوردی خونه براش بزار هر یه ساعت 30ثانیه.روز اول سرد روز دوم گرم

سوال های مرتبط

آواتار مامان مهدیار مامان مهدیار مهدیار ۳ ماهگی
سلام همون اول ک میاریش بایدکمپرس اب سرد بزاری بعدش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان گیسو جون مامان گیسو جون گیسو جون ۴ ماهگی
یک ربع قبل بردنش دو برابر وزنش قطره استامینفون بده ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیر مامان امیر امیر ۵ ماهگی
یکربع قبل عزیزم بعد واکسن ۴ ساعت دو برابر وزنش بای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان لنا مامان لنا لنا ۲ ماهگی
عزیزم درسته استامیدی ولی شب اول ودوم وکلا نباید بخ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهدیار مامان مهدیار مهدیار ۴ ماهگی
قبل زدن واکسن دوبرابر وزنش بهش قطره استامینافون بد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ماه ثنا🌙 مامان ماه ثنا🌙 ماه ثنا🌙 ۳ ماهگی
سلام گلم ۲۴ ساعت اول کمپرس سرد۲۴ دوم کمرس گرم پوشک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیلماه مامان نیلماه نیلماه ۳ ماهگی
دختر من‌اذیت نشد ولی بچه با بچه فرق داره
آواتار مامان پویان مامان پویان پویان ۳ ماهگی
اره عزیزم امروز کمپرس سرد فردا گرم.
آواتار مامان ویهان مامان ویهان ویهان ۵ ماهگی
اره حوله رو توفریز سرد کن یا یخ بریز تو پلاستیک بپ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فرهان مامان فرهان فرهان ۳ ماهگی
اره من هم قطره که سر ساعت بهش دادم نیاز به کمپرس گ ... ادامه پاسخ
;