۷ پاسخ

یه ریتم منظم چنددقه میزنه.انگارداره لگدمیزنه ولی خیلی ارومه منظمه

سلام شکم مثل نبض شروع میکنه به زدن

ضربه های پشت هم مثل نبض

ضربات با ریتم داره

شکمت مثل نبض پشت سرهم هی میزنه

سلام...شکمت می‌ره درتایم مشخصی مثلایکی دودقیقه ی قسمت ازشکمت ب طورمتوالی میپره

اره مال من ک لرزش داره تا چند دقیقه حالت قلقلک

سوال های مرتبط

آواتار مامان دُرین مامان دُرین دُرین هفته سی‌ودوم بارداری
سکسه بچه نشونه کامل شدن بدنش و سلامتیشه،خیلی م خوب ... ادامه پاسخ
مامان فِسقل مامان فِسقل هفته سی‌وششم بارداری
آواتار مامان گل پسر مامان گل پسر گل پسر هفته سی‌وهفتم بارداری
نمیدونم وزن میگیره یا چیکار میکنه اما میدونم نشونه ... ادامه پاسخ
مامان الآی مامان الآی هفته سی‌وسوم بارداری
آواتار مامان پارسا مامان پارسا پارسا هفته سی‌وچهارم بارداری
مشکلی نداره .اتفاقا چنین سالم سکسکه میکنه
حالا من ... ادامه پاسخ
;