۵ پاسخ

من میدم تا وقتی خودش دیگه نخواد تف میکنه میفهمم ک سیر شده ..البته چند روزه ک دیگه قاشق اولی رو تف میکنه دوباره میخواد یه خبرایی بشه یا مریض یا دندون😁

سلام عزیزم بستگی به اشتهای بچه داره

هربچه ای بابچه دیگه ذائقه غذاییش فرق میکنه تاجایی ک میل داشته باشه میدم شمارشی نمیدم بچتوبابچع دیگه مقایسه نکن چون فرق دارن

کودک یکساله دیگه باید غذای خانواده بخور هرچقد دوس داره باید بخوره

من ۹تا ۱۰میدادم هر روزم ی قاشق بهش اضاف میکردم