۴ پاسخ

سلام فقط صبور باشید روزی میاد از اینکه خودشو خیس کنه خسته میشه.فقط ابن مدت پوشک نگیرید و سرساعت هم دستشویی ببرید بهتره سر ساعت یچزی بربزید روی دستش که دستش کثیف بشه بعد بگید بریم دست تو بشورم تا رفت دستشویی سریع شلوارشو در بیارید بگو بشید رو دستات اب بریزم تا اب بربزی رو دستش جیش هم خودش میاد
جوااااب میده 🤣🤣

خوب نبر دستشوی قصری براش بخر همه هم میشه گذاشت

عزیززم من برای پسرم خوراکی میذاشتم . خداروشکر زود جواب گرفتم. خوراکیامم کم بود یعنی تو یک ظرف براش چند دونه چوب شورمیزاشتم و میگفتم فرشته مهربون برات اورده.

بهترین کار اینه که صبر کنی تا خودش بخواد