۳ پاسخ

اره بده اتفاقا میگن خوبم هست من شوهرمم میخوره مربی باشگاه بهش گفته

سلام بهش بده بخوره ضرر نداره

مشکلی نداره بده بهش